To współpraca i koordynacja – w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jednego drugiego strony, oraz zdolność koordynacji części ciała podczas wykonywaniu wielu sekwencji ruchów. czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała.
Integracja bilateralna ma zadanie:


-poprawę schematu ciała i lepsza koordynacja,
-poprawa równowagi statycznej i dynamicznej,
-ułatwić zahamowanie związanych ruchów,
-rozwój lateralizacji i percepcji przestrzennej,
-integracje międzypółkulową,
-poprawę integracji sensorycznej,
-rozwój automatyzacji ruchu,
-poprawa wielozadaniowości,
-promocja zdolności fizycznych i poznawczych,
-poprawa osiągnięć w nauce i sporcie.