Zaburzenia integracji sensorycznej są, jak się obecnie zakłada, wynikiem dezorientacji procesu samoaktualizacji /A. Fisher i E. Maurrycy 1955/. Dezorganizacja takie procesu może być powodowana nieprawidłowymi procesami rejestracji, modulacji i organizacji wejściowych bodźców sensorycznych. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą mieć wpływ na uczenie się i zachowanie dziecka.
Oceny tych procesów możemy dokonywać w oparciu o wyniki testów standaryzowanych, poza testami w diagnozie stosuje się obserwacje kliniczną, wywiad, kwestionariusz rozwoju somatycznego i spontaniczną aktywność dziecka. Wyniki badań pozwalają na ocenę głębokości i jakości zaburzeń procesów integracji sensorycznej.


-dzieci z trudnościami w koncentracji
-dzieci nadpobudliwych
-dzieci nadwrażliwych na dotyk
-dzieci ze słabym czuciem ciała
-dzieci z lękiem przed wysokością
-dzieci z zaburzeniami równowagi
-dzieci nadwrażliwych/niedowrażliwych na dźwięki
-dzieci które wpadają na przedmioty